EIC (energetický identifikační kód)

je 16místné číslo, které slouží k identifikaci jednotlivých subjektů na trhu s plynem. Každé odběrné místo plynu má přidělen unikátní kód, který je mezi odběrnými místy nepřenosný (mezi zákazníky však přenosný je). EIC kód je na smlouvě nebo na každé faktuře od dodavatele energií.

EIC plyn

  
EAN (mezinárodní číselná identifikace)

je 18místé číslo mezinárodní obchodní doložky, které slouží k jednoznačné identifikaci odběrného místa, resp. místa spotřeby elektřiny. Při změně spotřebitele odběrného místa se kód přenáší na nového zákazníka. EAN kód lze najít na smlouvě nebo na každé faktuře dodavatele energií.

EAN elektřina

 

Od identifikačních čísel EAN/EIC je třeba odlišit výrobní číslo elektroměru či plynoměru, na rozdíl od kódů EIC a EAN se toto číslo mění s každou výměnou vašeho měřidla. Každému odběrnému místu je přiděleno jeho specifické číslo, které je zapotřebí pro další upřesnění odběrného místa. Toto výrobní číslo elektroměru či plynoměru je proto rovněž nezbytné znát pro snadný a úspěšný přepis energií. Najdete ho přímo na štítku přístroje nebo na faktuře dodavatele energií.

co je to EIC a EAN