Provozovatel distribuční soustavy neboli distributor je subjekt, který zajišťuje přenos plynu či elektřiny směrem k vám, konečnému zákazníkovi.
Mezi tradiční distributory plynu řadíme společnosti GasNet, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a Pražská plynárenská distribuce, a.s.  Pro elektřinu potom ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a PREdistribuce, a.s.

Běžně je možné setkat se i s lokálními distributory, ti provozují sítě v rámci menších územních celků, a to zpravidla se specifickými podmínkami pro připojení.

provozovatelé distribučních soustav