EIC (Energy identification code) je energetický identifikační kód. Jedná se o 16místné číslo, které najdete na faktuře. Tento unikátní kód slouží k identifikaci místa spotřeby a dodavatele zemního plynu na společném evropském trhu s plynem.

Je nepřenosný na jiné odběrné místo. Pokud odběrné jméno zanikne, přestane existovat i jeho odběrný kód. EIC je ale přenosný mezi osobami. Pokud tedy byt či dům dostane nové majitele, tento kód zůstává. V České republice EIC vydává evropská síť provozovatelů přenosových soustav pro plyn. Skládá se z čísel, písmen a pomlček.

Kód EIC (Energy identification code)

Související pojmy