Naše řešení vás pohodlně provede přepisem za pár minut, ale než začnete vyplňovat, měli byste znát

 

Přepis energií je třeba provést v okamžiku, kdy se v jednom odběrném místě střídají dva různí zákazníci, např. při stěhování nebo úmrtí.
Pokud dochází pouze ke změně příjmení, nejedná se o přepis, ale o změnu smluvního údaje, kterou lze provést v portálu innosvět

Původní zákazník

 • Adresa trvalého bydliště (kontaktní adresa, pokud je jiná)
 • Adresa odběrného místa
 • Číselný identifikátor odběrného místa (EAN/EIC) a výrobní číslo měřidla
 • Stav plynoměru/elektroměru - nejlépe vzájemně odsouhlasený s novým zákazníkem

 Nový zákazník

 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa odběrného místa
 • Číselný identifikátor odběrného místa (EAN/EIC) a výrobní číslo měřidla
 • Stav plynoměru/elektroměru – nejlépe vzájemně odsouhlasený s původním zákazníkem
 • Charakter spotřeby - např.: vaření, topení, ohřev vody
 • U přepisu elektřiny jistič a distribuční sazbu
 • Způsob úhrady - číslo SIPO nebo číslo bankovního účtu
       

V případě stěhování původního a nového zákazníka

V případě úmrtí původního zákazníka

V případě nedostižnosti původního zákazníka

Například z důvodu neznámého místa pobytu či kontaktu:

Novostavby 

Pokud se stěhujete do novostavby, původním zákazníkem je často developer, nebo jiný smluvní partner, zajišťující prodej.


Přepis elektřiny

Přepis zemního plynu