Začněte Přihláškou elektřiny nebo zemního plynu. Odhlášku v tomto případě řešit nemusíte. Při vyplnění přihlášky budete vyzváni k doplnění data úmrtí a podepsání čestného prohlášení.