Přepis touto formou je možný, je však nutné uvést, že přepis obě strany provedly odlišným způsobem. Zmiňte se, prosím, o této skutečnosti naší obsluze, nebo tuto informaci připojte k odesílaným dokumentům v aplikaci PrepisEnergii.