Ano, přepis mezi kategoriemi odběru domácnost a maloodběr (firmy) je umožněn.