V případě, že budete vyplňovat přepis za původního zákazníka, je nutné, aby vám původní zákazník udělil plnou moc pro zastupování. Pro tyto účely můžete využít formulář Plná moc pro zastupování.
Odhlášku poté vyplňte na jméno původního zákazníka, podepište a k odesílaným dokumentům nezapomeňte přiložit podepsaný originál plné moci.