K zamítnutí Vaší žádosti může dojít v případech, kdy: