Zákazníci si mohou stav měřidla na základě domluvy určit. Konečný stav spotřeby, na kterém se zákazníci domluvili, je poté uveden v návrhu na ukončení smlouvy původního zákazníka a v nově uzavírané smlouvě zákazníka nového. (Poznámka: Stanovení výše konečné spotřeby podléhá posouzení provozovatele distribuční soustavy a ten v případě nevěrohodnosti údajů může provést fyzický odečet měřidla.)