Pro proces odhlášení bude původní zákazník podepisovat Návrh na ukončení smlouvy, a nebo pokud na přepisovaném odběrném místě společnost innogy dosud není dodavatelem energií, je zapotřebí, aby zákazník podepsal Plnou moc pro provedení změny dodavatele.

Pro proces přihlášení bude nový zákazník podepisovat nejčastěji Žádost o připojení k distribuční soustavě, Plnou moc, zplnomocňující Obchodníka innogy k provedení přepisu, a Smlouvu o sdružených dodávkách energií.  Pokud je původní zákazník u jiného dodavatele, je nutné vyplnit odhlášku.