Nejprve je nutné pro dotčené odběrné místo vyplnit proces odhlášení a proces přihlášení. V případě, že není možné, aby původní zákazník ukončil stávající smlouvu (např. při úmrtí), je vyplňována spolu s uplatněním Čestného prohlášení pouze část přihlášení. Poté, co budou všechny požadované dokumenty doručeny do innogy, bude přepis proveden.